Ēkas hermētiskums

Ēkas hermētiskums

Ja ēkai ir labs gaisa blīvējums, tad tas novērš aukstuma iekļūšanu no ārpuses ēkas konstrukcijā vai, atkarībā no spiediena gradienta virziena, siltā gaisa izplūšanu no ēkas. Vietējie būvnoteikumi izvirza savas ēku gaisa blīvējuma prasības. Pēdējos gados noteikumi ir kļuvuši stingrāki visās valstīs. Lai pārbaudītu ēkas gaisa blīvējumu, bieži lieto spiediena testa metodi.

Mēs piedāvajam gandrīz ideālu ēkas hermetizēšanas komplektu. Biežāk izmantotie izstrādājumi ir: