Ventilējamas betona grīdas

biezumu. Efektīva ventilācija zem grīdas arī ļauj kontrolēt mitruma iedarbību. Prasības šādai konstrukcijai ir norādītas jūsu valsts būvnoteikumos. Pārklājiet grunti ar plastmasas plēvi vai ar izolācijas loksnēm, lai samazinātu mitrumu zem grīdas. Izolējiet pamatus no abām pusēm. Ierīkojiet sala siltumizolāciju gruntī ap māju, lai novērstu visas konstrukcijas sasalšanu.

Ventilējamas betona grīdas ir ar betona paneliem. Rekomendējams ierīkot siltumizolāciju sekojošā veidā:

 

Ventilējamas betona grīdas
  • Grīdas materiāls 
  • Dzelzsbetona grīdas panelis 
  • Lējuma aizsardzība 
  • Siltumizolācija: PAROC GRS 20 
  • Nesošā konstrukcija: Dobtais betona panelis 
  • Ventilējama zemgrīdas telpa